Nieuw jaar, nieuw bestuur? – Update vanuit het bestuur

De vakantie is nog niet afgelopen en toch zijn we al druk met het nieuwe seizoen. De selectie is begonnen op wat hopelijk weer een mooi jaar mag worden, en vanuit het bestuur hebben we  plannen gemaakt voor komend jaar en de jaren die daarop volgen. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het 6-punten plan (of richting 100 jaar VEO), en hebben met de oplevering van onze nieuwe kantine een enorme stap gezet in de uitvoering van deze plannen. Dan rijst automatisch de vraag waar we onze de komende tijd mee zoet zullen houden. Daar hebben we voor de zomer over nagedacht en zullen op de ALV eind september daar uitgebreid op terug komen. Voor nu zal ik namens het bestuur een update geven over waar we nu staan ten aanzien van de zes punten en wat er komen gaat op de ALV. Maar we beginnen eerst met een ander belangrijk punt!

Nieuw bestuur
Had het al eerder aangegeven in één van mijn updates dat bij de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) een drietal bestuursleden gaan stoppen. Het gaat hier om Remco Breedveld, Damien Folkerts en Ed van den Bosch. In de tussentijd hebben we al twee vervangers weten te vinden. Allereerst willen wij Rosemarie Wijnands voordragen als de nieuwe penningmeester van onze vereniging. Voor het administratieve gedeelte zal Ed van den Bosch haar blijven ondersteunen. Ten tweede is Boudewijn Vermolen bereidt gevonden om tot het bestuur toe te treden. Daarmee hebben we twee van de drie plekken ingevuld. Hopelijk kunnen wij op de ALV ook het derde nieuwe bestuurslid presenteren. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

En dan een update over onze stappen richting 100 jaar VEO.

Financiën
Door het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren en de acties die we hebben ingezet, hebben we ons clubgebouw weten te financieren. Zoals het er nu naar uitziet hoeven we geen extra acties in te zetten om alle kosten voor ons nieuwe onderkomen te betalen. Wat ik hier in ieder geval kan aangeven is dat we binnen de gestelde begroting zijn gebleven. Op de ALV zullen wij het precieze verhaal uit de doeken doen. Ook het resultaat over het afgelopen seizoen was goed. Mede door een fantastische openingsdag van het nieuwe clubgebouw, Hemelvaartstoernooi en andere acties, kunnen we een positief resultaat over het afgelopen jaar bijschrijven. Ook het kunnen pinnen in het clubgebouw draagt op een positieve manier bij aan de gerealiseerde omzet. Volgende stap is dat we de pin integreren met een elektronisch kassasysteem.

Sponsoring
Wat ook een goede bijdrage levert aan ons financiële resultaat is de sponsoring. Naast het feit dat we veel meer borden langs het veld hebben staan, leveren onze sponsoren ook op andere manieren een bijdrage. Dat helpt ons als vereniging, maar ook de sponsor in het verkrijgen van meer naamsbekendheid bij onze leden en bezoekers. We hebben een nieuw contract afgesloten met onze hoofdsponsor Agterdenbosch, en vanaf komend seizoen zal ook onze A1 te bewonderen zijn in een sponsor outfit. MUTA en SPORT2000 Voorburg gaan ons A1-team voorzien van een mooie outfit! Ook mogen we de Avond4daagse niet vergeten. Heb dit jaar zelf ook mee mogen helpen en deels mee mogen lopen, maar ben onder de indruk van hoe alles tot in de puntjes is geregeld en gesponsord! We doen dat als vereniging echt top! In de financiële stukken kan een ieder straks zelf zien hoe goed beide commissies het doen. Ook voor de komende jaren zullen we hier hard aan blijven werken. Het enige wat nu nog ontbreekt vanuit de gestelde doelen is een sponsor voor de B-selectie.

Faciliteiten
Nooit verwacht toen we begonnen met de plannen, maar binnen vier jaar hebben we een tweede kunstgrasveld en een nieuw clubgebouw! Onze faciliteiten zijn wat dat betreft fantastisch. Het enige punt wat hier nog open staat is een sporthal bij ons clubgebouw. Op dit vlak zijn er wel wat bewegingen, maar niet iets voor op de hele korte termijn. We houden dit in de gaten, want het zou geweldig zijn als we het hele seizoen door alles vanuit Westvliet en ons clubgebouw kunnen doen. Ook zullen we kijken hoe we in de komende jaren de velden gaan aanpassen aan de nieuwe doorgevoerde maten vanuit het KNKV. Op dit moment is het nog niet nodig, maar in 2026 moeten de velden voldoen aan de nieuwe eisen.

Communicatie
In de doelen staat dat we vanuit het bestuur 1x per kwartaal een update sturen. Dit gaat naar onze mening redelijk goed. Zelf vind ik dat dit altijd nog beter kan. Wat zeker beter kan is informatie verstrekken naar mensen die niet direct betrokken zijn bij VEO of nieuw zijn. Dit ligt deels ook in het verlengde van ledenwerving; hoe wij nieuwe leden en/of ouders van nieuwe leden informeren moet beter. Omdat er veel overlap zit met ledenwerving en technisch beleid, wil ik je vragen vooral verder te lezen.

Ledenwerving
Het doel wat gesteld hebben is om naar 450 leden te groeien in 2020. Ledenwerving is iets waar we de komende jaren  veel aandacht aan gaan/moeten besteden. En niet alleen aandacht voor nieuwe leden, maar ook voor de mensen die al lid zijn van VEO. En dat laatste is makkelijker gezegd, dan gedaan, maar we gaan het toch proberen. We hebben er niets aan om elk jaar nieuwe leden te verwelkomen als andere leden in dezelfde aantallen opzeggen. Daar zijn allerlei redenen voor, maar er zijn ook opzeggingen die we kunnen voorkomen. En alle commissies hebben daar een belangrijke rol in! Middels een op te stellen jaarkalender gaan we ook het hele jaar door aan de slag met clinics, welpendagen, schoolkorfbal en de schoolsport olympiade. En hier kunnen we zeker hulp ook van ouders gebruiken. Er hoeft niet veel te gebeuren, en als iedereen een klein beetje doet, dan zijn we tot grootse dingen in staat hebben we de afgelopen jaren al mogen constateren. Dus schroom niet, maar meldt je bij iemand van het bestuur dat je graag wilt helpen en in overleg zullen we dan kijken waar je het beste een bijdrage kunt leveren voor onze vereniging. En nogmaals: alle hulp is welkom!

Technisch beleid
En dan waar we het eigenlijk allemaal voor doen, korfbal, als laatste, maar vooral belangrijkste punt! We willen graag op landelijk niveau, het hoogste niveau bij de jeugd of vlak daaronder, spelen. Dat lukt niet altijd, maar dat streven we in ieder geval na. Het huidige Technisch Beleidsplan liep tot afgelopen seizoen. We willen een nieuw 5-jaren plan maken waarin we onze plannen vastleggen. Dit willen we nog voor de ALV laten plaatsvinden. Er is een idee over hoe we dat gaan uitvoeren, hierover binnenkort meer. Een tweede punt wat betreft het technisch beleid is dat we willen voldoen aan de regelgeving die het KNKV opstelt, zoals het leveren van voldoende scheidsrechters. Het KNKV is in samenwerking met het NOC/NSF bezig met het programma “Naar een veiliger sportklimaat”. Een onderdeel hiervan is het introduceren van een Verklaring Omtrent Gedrag, ook wel VOG genoemd. Het wordt sportverenigingen aangeraden om deze verklaring aan te vragen voor alle leden die met jeugd bezig zijn, door het geven van trainingen dan wel het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Binnen het bestuur is hierover gesproken, maar naar onze mening is alleen een VOG niet voldoende. We willen het creëren van een veiliger sportklimaat dan ook breder trekken en we willen dit thema gaan ophangen aan onze RESPECT-regels (zie hiervoor de website onder OVER VEO > Regels & Beleid > Respect en gedragsregels). Ook dit punt willen we op de ALV verder toe lichten.

Tot zover een update waar we tot nu staan en waar we de komende tijd aan gaan werken. Genoeg plannen, en hulp is daarbij essentieel. De jaarkalender die we met de commissies aan het maken zijn, is daar een belangrijk onderdeel van. Op deze wijze kunnen we duidelijker in beeld brengen wat wanneer geregeld moet zijn en hoeveel tijd een activiteit ongeveer gaat kosten. We hopen dat we zo meer vrijwilligers kunnen betrekken bij de  activiteiten van onze vereniging. Mocht je daar ideeën over hebben, schroom dan niet en neem contact op met één van de bestuursleden of ondergetekende. De ledenvergadering is gepland op 25 september en wil iedereen nu vast uitnodigen op daarbij aanwezig te zijn.

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
Voorzitter

Scroll naar boven