Contributie 2015/2016

Leden van CKV VEO.

De contributie facturen zijn verzonden. Wil een ieder die aan het eind van deze week
de factuur nog niet ontvangen heeft dit aan mij doorgeven.
De contributie is met 1% verhoogd conform hetgeen in de ALV van september 2014 is afgesproken.
Je ziet dit jaar eventueel twee contributie bedragen op je factuur. De verenigingscontributie
welke voor iedereen het zelfde is en de contributie voor spelende leden.

Graag de contributie voor 1 aug. 2015 overmaken anders kan je niet opgesteld worden in het nieuwe seizoen.
De genen die uitstel willen vragen of gebruik willen maken van de ooievaarspas dit graag per
omgaande bij ondergetekende doen. Ook als je vorige seizoen van het e.e.a. gebruik hebt
gemaakt, dit opnieuw aanvragen.

Indien je meent dat de contributie niet goed is vastgesteld, b.v. door dat je in een ander team bent ingedeeld
dan waarin je volgens je leeftijd hoort, neem dan contact op met e-mailadres:
veo.voorburg@knkv.nl

Met hartelijke groeten,

CKV VEO
Ed van den Bosch
penningmeester
Tel.: 070-3870674
E-mail: e.van.den.bosch@ziggo.nl

Scroll naar boven