Beste wensen voor het nieuwe jaar!

Langs deze weg wil ik u namens het bestuur van VEO het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar. Zoals u al op onze kaart heeft kunnen lezen wordt het voor onze vereniging een heel bijzonder jaar. Allereerst is 2015 een jubileumjaar waarin wij als VEO onze 95e verjaardag vieren. Ten tweede gaan we ons nieuwe clubgebouw openen en willen wij dit op 21 maart feestelijk laten plaatsvinden. En tenslotte zullen we in de tweede helft van dit jaar gaan starten in het nieuwe tenue dat we met elkaar hebben gekozen. Voor wie het nog niet was opgevallen, het nieuwe shirt staat op de voorkant van de Kerstkaart die is verstuurd. Dus ook 2015 belooft nu al een geweldig jaar te worden!

Dit jaar is er geen nieuwjaarsreceptie. Als bestuur zijn we niet tevreden over de samenwerking met Optisport de afgelopen jaren en omdat het nieuwe clubgebouw nog niet klaar was, hebben we besloten om dit jaar geen receptie te organiseren. Hopelijk kunnen we 2016 starten met een receptie in ons nieuwe clubgebouw, of is de samenwerking met Sportfondsen, de nieuwe beheerder van sporthal Essesteijn, zo goed, dat we toch besluiten om een receptie in Essesteijn te organiseren. Maar voor 2015 een weloverwogen besluit vanuit het bestuur om het niet te doen.

We kijken terug op een zeer succesvol 2014. Op korfbaltechnisch vlak hebben we stappen gezet. De kampioenschappen van VEO 1 hebben daar zeker een grote bijdrage in gehad, maar ook andere teams en vooral bij de jeugd hebben we goede prestaties laten zien. Gevolg is wel dat het nu allemaal moeizamer gaat en dan is het lastig om met elkaar positief te blijven. Gelukkig gaf de laatste speelronde aan dat we mee kunnen op het niveau waarop we nu spelen; we zijn er nog niet, maar degraderen hoeft zeker niet voor VEO 1 in de zaal. Ook de jeugd gaat steeds beter presteren en zijn de teams meer gewend aan het nieuwe niveau. Want we spelen in bijna alle leeftijdsklassen op het niveau conform ons beleidsplan. Dit betekent dat we het in de breedte heel goed doen!

Dat het altijd beter kan, is iets wat sterk in onze Nederlandse cultuur zit. Waar we wel voor moeten waken is dat de mindere resultaten omslaan in negativisme, want dat is iets wat niet past bij VEO op dit moment. Wij als leden zitten midden in de vereniging en zien dan niet altijd wat anderen buiten VEO wel zien: een vereniging die hard aan het werk is om zich op alle fronten te ontwikkelen en te verbeteren. De afgelopen jaren hebben de faciliteiten (velden en clubgebouw) en de financiën de boventoon gevoerd, maar op de achtergrond zijn we bezig om voor de komende jaren de aandacht te leggen op korfbal (nieuw technisch beleidsplan) en nieuwe leden. Wat dit laatste betreft zullen we vrij snel met nieuwe informatie komen.

Tenslotte wil ik jullie informeren over de voortgang rondom sportpark Westvliet. Zet het bewust even zo neer, want er gaan aantal zaken heel goed en één punt heel moeizaam. Wat er goed gaat is de bouw van ons nieuwe clubgebouw. Voor de Kerst is er de mogelijkheid geweest om te kijken naar de voortgang en op de site kun je ook de laatste foto’s zien. De bouw heeft de afgelopen weken stil gelegen, maar zal deze week weer worden opgepakt en zal snel worden afgerond. De verwachting is dat deze maand het gebouw grotendeels klaar is. De interieurcommissie is druk bezig met de inrichting, kleuren etc. en met wat ik tot nu toe gezien heb, belooft het een geweldig clubgebouw te worden.
Wat de afgelopen maanden nog meer handen en voeten heeft gekregen is de stichting. De stichting is formeel opgericht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft in de personen van Gerard van der Schoor (voorzitter) Fiona Burger (secretaris), en Fred Breedveld (penningmeester), een zeer capabel bestuur gekregen. De eerste gesprekken gaan nu over de overeenkomst en huurprijzen die de gemeente via de stichting aan de verenigingen wil door belasten.
Het punt wat moeizaam loopt is de overdracht van ons oude clubgebouw naar Catch. Het is Catch nog steeds niet gelukt de financiering rond te krijgen voor de overname van ons oude clubgebouw. Catch heeft vlak voor de kerst aangegeven dat het niet gaat lukken het benodigde geld bij elkaar te krijgen. En de tijd gaat dringen, want ons clubgebouw nadert haar voltooiing en dus moet ook het financiële gedeelte worden geregeld. We zijn de afgelopen weken aldoor met Catch en met alle betrokkenen vanuit VEO in gesprek om te kijken hoe we alles toch geregeld krijgen. Er is nog geen witte rook, maar hopen op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over hoe verder. Als er meer informatie is, dan komen wij hier op terug.

We hebben stappen gezet, moeten er nog velen doen, maar laten we vooral kijken naar het resultaat dat we met elkaar elke keer weer neerzetten. Dat er zaken soms minder gaan hoort hier bij en laten we elkaar scherp houden op waar we het met elkaar voor doen. En dat is VEO! Met deze gedachte zullen we ook in 2015 weer een geweldig jaar neerzetten, daar zijn wij als bestuur van overtuigd!

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
voorzitter

 

Scroll naar boven