BALV op vrijdag 14 november om 19.00 uur

Beste VEO-leden,

Het bestuur van CKV VEO nodigt u allen van harte uit tot het bijwonen van de Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV). U wordt vrijdag 14 november 2014 om 19.00 uur verwacht in het VEO-clubhuis. Deze avond staat in het teken van de nieuwe kledinglijn. Met de aanwezigen maken we alvast een eerste selectie. Vanaf 18.30 uur is het clubhuis open en staat de koffie klaar. Iedereen is welkom. En iedereen heeft een stem wat betreft de onderwerpen die we bespreken. Dus komt allen en bepaal mee hoe we er als VEO de komende jaren uitzien!

Als u een voorstel wilt indienen voor een onderwerp dat tijdens deze vergadering aan de orde moet komen, kunt u dit uiterlijk 3 x 24 uur  voor aanvang van de BALV (dat is dinsdag 11 sept. voor 19.00 uur) kenbaar maken bij ondergetekende.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, meldt u dan z.s.m. af bij de secretaris via veo.voorburg@knkv.nl.

Scroll naar boven