Bericht van de TC Senioren: invallen vs. fluiten

Beste senioren,

De TC senioren wil iedereen er graag op wijzen dat spelers alleen bij een ander team kunnen invallen als zij verder geen andere verplichtingen hebben, zoals fluiten of bardienst. Als een speler moet fluiten, zal hij/zij zelf een vervanger hiervoor moeten regelen, om invallen mogelijk te maken. Lukt dit niet dan kan de speler niet invallen. Het regelen van een vervangende scheidsrechter kan niet worden neergelegd bij de aanwijzer van scheidsrechters.

Zoals eerder aangegeven kan er contact worden gezocht met de TCs als het vinden van invallers problemen geeft.

Scroll naar boven