Uitnodiging ALV donderdag 11 sept.

Beste VEO-leden,

Het bestuur van CKV VEO nodigt u allen van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). U wordt donderdag 11 september 2014 om 20.00 uur verwacht in het VEO-clubhuis. Vanaf 19.30 uur is het clubhuis open en staat de koffie klaar.

Als u een voorstel wilt indienen voor een onderwerp dat tijdens deze vergadering aan de orde moet komen, kunt u dit uiterlijk 3 x 24 uur  voor aanvang van de ALV (dat is maandag 8 sept. voor 20.00 uur) kenbaar maken bij ondergetekende.

Ook verzoeken wij u vragen over de financiële verantwoording over 2013/2014 schriftelijk binnen bovengenoemde termijn bij het secretariaat in te dienen.

Mocht u verhinderd zijn, meldt u dan z.s.m. af bij ondergetekende. Via onderstaand mailadres kunt u ook de stukken opvragen indien u deze onterecht niet ontvangen heeft.

Namens het bestuur van CKV VEO,

Elise de Groot
Secretaris CKV VEO
M: 06-23533982
I: veo.voorburg@knkv.nl

Scroll naar boven