Nieuwe regels senioren reserves/invallers

Beste senioren,

Aankomend seizoen zal de functie van het wedstrijdsecretariaat senioren veranderen.  

De nieuwe regel is dat alle seniorenteams onder de selectie voortaan zelf hun invallers en reserves zullen regelen. Als het aantal spellers in een team structureel te weinig is, bijvoorbeeld vanwege blessures of zwangerschap, kan er natuurlijk altijd contact worden opgenomen met de TC senioren om hier samen een oplossing voor te zoeken.

Om alles in goede banen te leiden, hebben we enkele punten opgesteld. Als  er nog vragen of opmerkingen zijn, horen we deze graag.

Aanvoerder

–        Aan het begin van het seizoen wijzen alle teams een aanvoerder aan, die fungeert als aanspreekpunt. Geef door aan de TC senioren wie dit is.

Invallers/reserves

–        Teams regelen zelf hun invallers/reserves. Onderling kan worden uitgemaakt hoe dit wordt geregeld. Zo kan er voor worden gekozen om af te melden bij één persoon, bv de aanvoerder, die dan ook zorgt voor vervanging. Dit kan ook in wisselbeurten worden gedaan. Of er kan worden gekozen dat iedereen zelf zijn vervanger regelt als hij/zij niet kan spelen. Spreek dit met het team af.

–        Als er invallers/reserves nodig zijn moet worden overlegd met TC senioren, wie in aanmerking zouden kunnen komen. Spelers uit lagere teams mogen altijd invallen, spelers uit hogere teams soms. Vraag de TC senioren wie dat zijn en let op: dit kan gedurende het seizoen veranderen.

–        Als er invaller/reserves uit de junioren worden gevraagd moet dit worden overlegd met de betreffende trainers en/of het wedstrijdsecretariaat van de jeugd. In principe is de afspraak dat voor jeugdspelers invallen in jeugdteams voorgaat.

–        Niet alle junioren(teams) mogen in elk seniorenteam invallen. Informeer bij de TC senioren wie er wel/niet mag invallen als je dit niet weet.

–        Als twee teams dezelfde invallers/reserves vragen, geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zorg er dus voor dat je tijdig je invallers/reserves regelt. Bij conflicten, neem contact op met de TC.

–        Invallers en reserves kunnen worden gemeld bij TC senioren via het algemene mailadres, zodat ze op de site worden gezet. Dit scheelt voor andere teams enkele telefoontjes als ze dezelfde spelers hadden willen vragen.

–        Het kan zijn dat vanwege langdurige blessures, ziekte of zwangerschappen er een zodanig tekort ontstaat in teams dat er wekelijks invallers nodig zijn. Neem in dat geval contact op met de TC senioren.

–        Logischerwijs worden invallers en reserves te allen tijde vriendelijk gevraagd om mee te doen.

 

Verplaatsen wedstrijden

–        Als er echt te weinig spelers zijn om een wedstrijd te kunnen spelen, kan geprobeerd worden de wedstrijd te verzetten. In dat geval zal contact op moeten worden genomen met de tegenstander en worden gevraagd of die mee willen werken met het verplaatsen van de wedstrijd.

–        TC senioren kan eventueel helpen met mailadressen/telefoonnummers van tegenstanders. Kijk ook even op de site van de betreffende vereniging, vaak staan daar nummers/mailadressen van contactpersonen op.

–        Bij thuiswedstrijden: check of er ruimte is om de wedstrijd te spelen op het tijdsstip dat je wilt afspreken. Zeker in de zaal!

–        Houd er rekening mee dat het in de zaal vaak zeer lastig is om een wedstrijd te verplaatsen. Andere clubs hebben vaak net zulke beperkte zaalruimte als wij.

–        Wanneer een team in de week voorafgaande van de wedstrijd deze nog wil verplaatsen, kan de KNKV een boete en punten in mindering opleggen.  In dat geval mag een wedstrijd alleen nog worden verplaatst na toestemming van de TC, omdat wij het aantal boetes logischerwijs willen beperken.

–        Wijzigingen in datum, tijd en locatie moeten altijd worden doorgegeven aan de KNKV. Dit gebeurt via een formulier op de site. Je kunt de  TC senioren vragen hoe dit gaat.

–        Let er op dat er altijd een scheidsrechter is aangewezen voor een wedstrijd. Bij breedtesportwedstrijden is dit een scheidsrechter van de club. Dus stel altijd Maarten op de hoogte als een thuiswedstrijd niet doorgaat. Stel bij veldwedstrijden daarnaast ook Femke op de hoogte, omdat zij de bardiensten regelt. Dan kan er rekening worden gehouden met de barbezetting.

–        Als er een bondscheidsrechter is aangewezen moet die door ons op de hoogte worden gebracht als we pas in de week zelf de wedstrijd verzetten.

o   Let er op: als wij de wedstrijd verzetten, stellen wij de scheidsrechter op de hoogte!

o   Daarnaast geldt: als een tegenstander een thuiswedstrijd van ons wil verzetten, zijn wij toch verantwoordelijk voor het afbellen van de scheidsrechter, dus spreek goed met de tegenstander af dat zij de scheidsrechter afbellen of bel voor de zekerheid zelf nog even op. We maken als vereniging een slechte indruk als scheidsrechters voor niets komen!

 

Scroll naar boven