Nieuw seizoen, een nieuw begin?

Het is de tijd van het jaar waarin wij als vereniging onze kampioenschappen vieren, toernooien spelen en ook vooruit kijken naar het komende seizoen. We zijn bezig met het maken van plannen van wat we komend seizoen willen realiseren en op welke manier. Op korfbaltechnisch gebied betekent dit dat we kijken naar de nieuwe opstellingen en welke personen de teams voor het nieuwe seizoen gaan vormen. Ook voor de individuele leden is het een periode waarin iedereen bekijkt wat hij of zij in het nieuwe seizoen gaat doen binnen of buiten VEO. En dan is er nog een ander fenomeen: spelers en/of speelsters worden door andere korfbalverenigingen gevraagd om die club te komen versterken. En sinds korte tijd speelt dit ook meer en meer bij de jeugdcategorieën.

De afgelopen weken zijn er jeugdspelers en -speelsters gevraagd om komend seizoen bij een andere vereniging te gaan korfballen. Voor deze individuen is dat een mooie erkenning van hun korfbalkwaliteiten. Voor VEO als vereniging is het ook een erkenning: een erkenning dat wij als vereniging de jeugdspelers op een goede wijze weten te ontwikkelen naar een hoog korfbaltechnisch niveau. De keerzijde is natuurlijk wel dat andere verenigingen dan dus komen “shoppen”. Ook dit jaar is dat dus het geval. Er zijn een aantal spelers gevraagd zijn om komend seizoen hun talenten te laten zien bij een andere vereniging. De keus om op het verzoek van de andere vereniging in te gaan, ligt bij het individuele lid. Als vereniging kunnen we niet meer doen dan ervoor te zorgen dat we een positieve sfeer en omgeving creëren waardoor individuen eigenlijk niet weg willen. Zelf een actief scouting beleid opzetten om eventuele gaten op te vullen is wat het bestuur betreft, niet aan de orde. Ik zal proberen uit te leggen waarom wij dit niet willen als VEO.

Beleid VEO
Het halen van spelers en speelsters van buiten de eigen vereniging betekent voor eigen leden de kans dat hij of zij buiten de boot valt voor één van de selectieteams. Hij of zij heeft daar misschien hard voor getraind, altijd bereid geweest om reserve te staan om vervolgens te zien dat er iemand van buiten af (terecht of onterecht, dat maakt niet uit) zijn of haar plaats inneemt. Dat is demotiverend voor het individu en werkt naar onze mening averechts op wat wij als vereniging willen bereiken: een vereniging waar het voor iedereen mogelijk is om op zijn of haar manier te sporten/korfballen; in de breedte- of in de wedstrijdsport.
Het bewust halen van spelers en speelsters van buitenaf breekt het clubgevoel af en naar onze mening is het de kracht van de totale vereniging die bepaalt op welk niveau je kan spelen.

Bovenstaande betekent niet dat andere spelers en speelsters niet welkom zijn, integendeel, ze krijgen een eerlijke kans om zich te bewijzen, maar deze spelers en speelsters kunnen komen op basis van de voorwaarden zoals wij die ook aan onze huidige leden stellen en een eventuele komst biedt ook geen enkele garantie op een plaats in één van de selectie teams; iedereen zal voor zijn of haar plaats moeten strijden.

Het vertrek van talenten kan vervelende gevolgen hebben voor spelers en speelsters die wel bij VEO blijven spelen. Verwachtingen over een komend seizoen kunnen door het vertrek van een sterke speler of speelster opeens in duigen vallen of het betekent dat het team op een lager niveau moet gaan spelen dan vooraf door ons was ingeschat. De afgelopen jaren hebben echter ook bewezen dat wij als vereniging het vertrek goed kunnen opvangen. Bijvoorbeeld waren er geen hoge verwachtingen rondom de huidige A en B-selecties in verband met het vertrek van een aantal bepalende spelers. Toch hebben deze teams een uitstekend seizoen achter de rug met mooie overwinningen, kampioenschappen en handhaving op het landelijk niveau van de A-junioren. Het is dus altijd lastig om vooraf in te schatten wat het vertrek voor gevolgen heeft voor het nieuwe team.

Waarom nu dit stukje?
We zijn ons als vereniging terdege bewust wat er gebeurt met betrekking tot het scouten van talenten door andere verenigingen. Wat we ook duidelijk willen maken is waarom wij als vereniging zelf geen actief beleid voeren op dit gebied: de totale vereniging is belangrijker dan het kunnen handhaven van een team op een bepaald niveau. We zijn ons zeker ook bewust dat een vertrek gevolgen kan hebben voor indelingen en het niveau waarop we in een nieuw seizoen kunnen spelen. Binnen VEO doen de verantwoordelijke leden er alles aan om het effect van het vertrek zo minimaal mogelijk te houden. De vraag aan de leden/ouders is om deze verantwoordelijke commissies het vertrouwen te geven dat de beste oplossing wordt gekozen voor het individu en onze vereniging. En hoe graag we het ook zouden willen, dit betekent niet dat er voor iedereen een 100%-oplossing uit gaat komen en ook hiervoor vragen wij begrip. Als VEO trachten we er alles aan te doen om van VEO de tofste club van de regio te maken, waardoor het kiezen voor een andere vereniging erg moeilijk wordt gemaakt. Echter geeft dit geen garantie dat een individuele speler of speelster toch kiest om te gaan.

We hopen dat bovenstaande enige uitleg geeft over wat er gebeurt rondom bepaalde teams en de verhalen die door de vereniging rondgaan. Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen zijn, of als u graag mee wilt helpen om VEO de tofste club van de regio te maken, dan kunt u zich wenden tot Damien Folkerts, bestuurslid technische zaken, of ondergetekende.

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
voorzitter

Scroll naar boven