Vakwissel bij oneven aantal doelpunten. Wat zeggen de spelregels?

Afgelopen zaterdag deed zich bij het eerste een bijzondere situatie voor, die veel vragen langs de kant en in het veld opriep. Na ongeveer 45 jaar bij het korfbal betrokken te zijn geweest had ik dit nog niet eerder meegemaakt:

De scheidsrechter bleek weer eens een mens en gaf pas het signaal voor een vakwissel na 3 gescoorde goals (ik meen bij de stand 4-5) in plaats van na 2 doelpunten. Overigens bleken alle spelers en andere aanwezigen ook ”mens” want …. : ….. Niemand (zelfs niet diegenen aan de buitenbar…) reageerde toen er na twee gescoorde goals niet werd gewisseld…. Collectieve apathie?…  De scheidsrechter corrigeerde de vergissing door de volgende vakwissel na 1 doelpunt al te laten plaatsvinden. Veel kabaal uiteraard…

Wat zegt de spelregel uitleg over deze vergissing? Hieronder een citaat uit de spelregel uitleg 2014. Dit gaat over een wissel die te snel is gedaan, nl. na 1 doelpunt. Over 3 goals heb ik niets kunnen vinden, maar ik veronderstel, dat de geadviseerde handelwijze niet anders zal zijn.

Ӥ 3.4 Vak- en korfwisseling
1.Tijden de wedstrijd blijkt dat er eerder al na één doelpunt van vak is gewisseld. Kan de scheidsrechter dit nog terugdraaien?
 Antwoord:  Er zijn drie mogelijkheden:
 
 1. na de foute vakwissel zijn er geen doelpunten gevallen; er zit niet teveel tijd tussen de wissel en het constateren.
De situatie kan worden teruggedraaid; de tussenliggende tijd kan de scheidsrechter aanmerken als “niet tot het spel behorend”. Toegegeven: het is enigszins gekunsteld, maar het kan wel. Omdat deze oplossing niet is gebaseerd op een spel- of aanverwante regel doet de scheidsrechter er goed aan de aanvoerders te raadplegen.
 
2. als 1, maar er zit wel veel tijd tussen. 
Dan wordt het al moeilijker de situatie terug te draaien omdat daarmee geen recht wordt gedaan aan de resultaten van het spel gedurende die periode. Advies: de situatie niet terugdraaien.
 
3. er zijn wel één of meer doelpunten gevallen.
 Dan is er sprake van een nieuwe situatie, die niet meer teruggedraaid kan worden. Het maakt dan niet uit of er een korte of langere tijd tussen zit.
Bij ad 1. en ad 2. is vervolgens de vraag: maar wat dan wel? De spelregels voorzien hier (ook) niet in. Het ligt voor de hand om, na het constateren van de foute wissel, na één doelpunt weer te wisselen. Daarmee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de eis om (vervolgens) weer na twee doelpunten te wisselen. Het is verstandig als de scheidsrechter deze oplossing aan de aanvoerders mededeelt. Let wel: alleen de scheidsrechter beslist.
Overigens komt het ook wel voor dat er – in overleg – wordt besloten na zo’n constatering te blijven wisselen na twee doelpunten, dus steeds bij een oneven aantal.

De onjuiste vakwissel moet op het wedstrijdformulier worden vermeld.”

Met andere woorden: de oplossing was zo gek nog niet en…….. Mocht je dit over 45 jaar nog eens tegen komen… Dan weet je hoe het zit….

Scroll naar boven