Het gaat goed met onze vereniging! – update van het Bestuur

Als je de titel van dit stuk leest ga je misschien denken dat de lente naar mijn hoofd is gestegen. Nu is het natuurlijk zo dat het weer van de afgelopen dagen reden geeft om zaken misschien zonniger te zien dan dat ze daadwerkelijk zijn, maar toch heb ik dit gevoel al enige tijd. En dat komt door alle ontwikkelingen en gebeurtenissen die zich de afgelopen maanden hebben voltrokken, de één misschien meer zichtbaar dan de andere, maar allen dragen ze bij aan de doelstellingen van onze prachtige vereniging. Natuurlijk betreft het ons nieuwe clubgebouw, maar we beginnen dit keer eens met waarom we bij VEO zijn: het korfbal!

Op korfbal technisch gebied maken we mooie stappen. Het kampioenschap van VEO 1 in de zaal was een mooie stap richting onze ambities. Dit jaar zien we op het veld ook waar onze kracht op dit moment ligt: het als collectief verdedigen. Persoonlijk vind ik dat de selectie hier gegroeid is ten opzichte van voorgaande jaren en zorgt dit voor en goede basis voor de huidige resultaten. De huidige opdracht voor het veld voor de selectie en Jelle is een zware, maar niet onuitvoerbare: kampioen worden met VEO 1 en handhaven met het 2e. Met de doorstroom van een aantal talentvolle junioren en de huidige selectie kunnen we volgend seizoen op het veld op Overgangsklasse niveau spelen. We liggen wat dat betreft op koers wat betreft onze ambities en het zou een fantastisch slot zijn van de trainersperiode van Jelle bij VEO. Wat betreft opvolging zijn wij als bestuur blij dat de technische staf voor komend seizoen al compleet is. Hierdoor hebben we rust en duidelijkheid. Zo kunnen we met de nieuwe staf toewerken naar het begin van het nieuwe seizoen en gaat het vanaf augustus om korfbal en hoe we het nieuwe seizoen met de selectie en de nieuwe staf gaan invullen. Bij de jeugd zie ik ook dat onze spelers en speelsters zich ontwikkelen. Waar aan het begin van het seizoen 2013/2014 nog twijfels waren of we het niveau overal wel aan konden, zien we een duidelijke groei. Mooi om te zien dat de B1 in de zaal het kampioenschap behaalde, de D1 deze helaas net aan hun neus voorbij zag gaan, en ook bij andere teams zie ik dat de spelers en speelsters steeds meer gaan korfballen. Als voorbeeld heb ik afgelopen zaterdag een goede wedstrijd van onze D2 gezien, waarbij het gooien/vangen en bewegen echt vele malen beter waren dan bij de start van dit korfbalseizoen. Hopelijk ziet u deze ontwikkeling ook bij uw zoon of dochter! Als laatste het fluiten. De laatste weken vang ik van verschillende kanten geluiden op dat het bijna niet meer voorkomt dat er geen scheidsrechter is bij een wedstrijd. Daar ben ik heel blij om en complimenten voor iedereen die zijn of haar wedstrijd fluit. Je doet daar de coaches van onze vereniging, maar ook die van de tegenstanders, een heel groot plezier mee. En ja, fluiten is niet altijd even gemakkelijk, maar met Patrick Fuchs als coach denk ik dat we een nieuwe stap zetten in de ontwikkeling van VEO op korfbaltechnisch vlak.

Faciliteiten
Nu we weer op het veld zijn, zien we elke week het nu nog lege gat tussen de kleedkamers en onze velden. Eind dit jaar staat hier als alles goed gaat, ons nieuwe clubgebouw. De vergunning is aangevraagd, afgelopen week hebben we goedkeuring van de welstandscommissie gekregen over vorm en kleurstelling van de buitenkant, en wachten we nu op de definitieve goedkeuring van de bouwvergunning. Dit gaat waarschijnlijk nog enige weken duren en de planning nu is dat we in juni zouden kunnen starten met de bouw. Er wordt door een aantal leden gekeken naar de inrichting en kleurstellingen. Op de achtergrond is ook de financiële commissie druk doende om de acties vorm te geven en zal hier op korte termijn ook meer duidelijk over worden. Als voorzitter ben ik trots op onze vereniging als ik zie waar wij met elkaar allemaal toe in staat zijn. Als we met elkaar gaan voor onze vereniging dan ziet de toekomst van VEO er veel belovend uit!

Het is ons gelukt om een zestal verrijdbare tennisnetten te regelen. Vier moeten er nog in elkaar worden gezet, maar dat hopen we binnenkort voor elkaar te hebben. En dan kunnen we naast korfbal ook tennissen op onze velden. Dit doen we in samenwerking met Racketcenter Westvliet. Over de precieze invulling zal nog nadere communicatie plaatsvinden. Wel kan ik vast mededelen dat als je lid bent van VEO (buitengewoon of spelend lid), je gratis gebruik kunt maken van deze faciliteiten.

Financiën
Eén van onze pijlers richting 2020 is een gezonde financiële huishouding. De financiële vooruitzichten voor het lopende seizoen zijn zeer bemoedigend te noemen. Natuurlijk moeten de grote evenementen, Schoolkorfbal, Hemelvaartstoernooi en Avond4daagse, nog komen, maar het ziet er naar uit dat we mede door de sponsorbijdragen een mooi resultaat gaan boeken. Het voeren van een gezond financieel beleid levert op dit moment resultaat op en dat past goed bij onze ambities en plannen.

Communicatie
We hebben een prachtige nieuwe site. Hoewel nog niet alles gereed is, vinden wij als bestuur dat we geslaagd zijn in de beoogde opzet. De website is niet alleen de plaats waar wij als VEO onze informatie met elkaar delen, maar ook mensen van buiten de vereniging kunnen hun weg nu vinden op zoek naar informatie over onze sport of vereniging. Een voorbeeld is dat informatie van onze vereniging overgenomen is op www.sportparkwestvliet.nl In de komende weken zullen ook de laatste openstaande punten worden ingevuld en hebben we met dank aan Dillen, Jesper en Timothy een fantastische nieuwe site waar we de komende jaren mee verder kunnen.

De afgelopen maanden zijn wij vanuit het bestuur bezig geweest met het leggen van relaties met partijen buiten onze vereniging. Zo is het platform Sportpark Westvliet opgericht met de andere verenigingen van ons sportpark. Met dit platform gaan we aan de slag met de bewegwijzering, veiligheid op het sportpark en de mogelijke realisatie van een sporthal op ons sportpark. Wat dit laatste punt zijn er ook verkennende gesprekken gevoerd met de politieke partijen van onze gemeente en de eerste geluiden zijn positief. Met het platform gaan we een plan opstellen waarom wij vinden dat deze hal er moet komen en hoe wij denken dat deze gerealiseerd zou kunnen worden. Verder gaan we met het platform ons als sportpark profileren op evenementen als bijvoorbeeld de Vlietdagen. Ook hebben we contacten gelegd met een aantal leden van de politieke partijen die actief zijn in de nieuwe gemeenteraad. Tijdens de gesprekken bleek dat er veel onbekendheid is bij deze vertegenwoordigers omtrent de situatie van ons sportpark of VEO. We zullen hier de komende jaren actiever in moeten zijn om ervoor te zorgen dat onze belangen op de juiste wijze worden behartigd. Tenslotte maak ik binnenkort kennis met de nieuwe voorzitter van Visade/Team Haaglanden om te horen hoe het staat met hun plannen om naar de eredivisie te promoveren en hun ervaringen met sporthal Essesteijn.

Ledenwerving
Dat blijft nog wel ons zorgenkindje wat betreft de beleidspunten richting 100 jaar VEO. We hebben nog geen geschikt bestuurslid gevonden die deze taak voor onze vereniging wil oppakken. Er moet een proces komen hoe nieuwe leden hun weg kunnen vinden binnen VEO en dat alle huidige leden weten hoe ze een nieuw lid wegwijs kunnen maken binnen VEO. De vereniging, dat zijn wij allemaal en iedereen speelt een cruciale rol in het welkom heten van nieuwe leden. Er moeten ook flyeracties worden opgestart in de wijken Leidschenveen en Ypenburg om nieuwe leden te enthousiasmeren voor onze fantastische sport. Voor de kangoeroes wordt er al veel werk verzet, zo is er bijvoorbeeld een Facebook-pagina speciaal voor deze groep binnen VEO. Mochten er leden en/of ouders zijn die op basis van bovenstaande geïnteresseerd zijn om hier een rol in te spelen, welke dan ook, dan kunnen zij contact opnemen met ondergetekende.

Zoals ik al mijn verhaal begon: het gaat goed met VEO en zoals je hierboven gelezen hebt ook nog op heel veel gebieden. Er wordt hard gewerkt aan de toernooien en de avond4daagse. Er zijn leden druk bezig met het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen voor het clubgebouw en ondertussen kijken we ook vooruit naar hoe mogelijk nieuwe activiteiten onze vereniging verder kunnen versterken. En op korfbal technisch vlak groeien we ook meer en meer.

De komende twee maanden kijken we ook vooruit naar het nieuwe seizoen. Mogelijk dat jij bedacht hebt dat je gaat stoppen met de activiteit(en) die je nu doet. Dat is natuurlijk jammer, maar misschien heb je de huidige taak al een aantal jaar gedaan. Wel willen we je vragen wat je dan komend seizoen gaat doen voor de vereniging. Want de vereniging maken we met elkaar en door het samen te doen zorgen we ervoor dat we de ingeslagen weg richting 100 jaar VEO gaan realiseren! En iets met elkaar doen is toch veel leuker dan alleen? Dus denk nog eens na of je nu echt wel moet/wilt stoppen en mocht je de komende tijd gevraagd worden door een lid om een activiteit op te pakken, zeg dan niet gelijk nee, maar bedenk dan eerst onder welke voorwaarden het voor jou wel haalbaar zou zijn om (weer) een bijdrage te leveren. Ik hoop dat we komend jaar kunnen zeggen dat het nog veel beter gaat met VEO!

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
voorzitter

Scroll naar boven