Stand van zaken nieuw clubgebouw

Het is al enige tijd stil geweest rondom de realisatie van het nieuwe clubgebouw. In november hebben we een extra ledenvergadering gehad, de gemeente heeft in december definitief besloten om geld beschikbaar te stellen en nu is het aan ons om het clubgebouw daadwerkelijk te realiseren.

Op de ledenvergadering in november heeft de vereniging akkoord gegeven op de volgende zaken:

  • Akkoord voor de verkoop van het clubgebouw
  • Akkoord voor de investering van maximaal € 150.000 die VEO moet doen en de daarbij behorende financiering. Hiervoor sluiten we mogelijk een lening af voor maximaal € 100.000 en € 25.000 komt uit eigen middelen. De resterende € 25.000 moet uit acties komen.
  • Akkoord voor opzetten van een beheerstichting Westvliet
  • Akkoord voor opzetten van Stichting Clubgebouw VEO

En dit alles onder de voorwaarden dat:

  • Het huidige clubgebouw verkocht wordt aan Catch
  • De gemeente bijdraagt in de bouw van het clubgebouw voor € 200.000

De belangrijkste voorwaarde, de bijdrage van de gemeente, is ingevuld. De verkoop van het huidige clubgebouw hopen we deze weken in een voorlopig koopcontract vast te leggen. Door invulling van deze voorwaarden betekent dit voor VEO dat wij nu volop aan de slag gaan met de bouw en de rest van de financiering van het clubgebouw en het opzetten van de benodigde stichtingen. Om al deze werkzaamheden behapbaar te houden voor alle betrokkenen hebben we afgelopen week het werk verdeeld. Dit ziet er als volgt uit:

Bouw en inrichting Clubgebouw: Dit deel wordt getrokken door Remco Breedveld. Samen met Anton van Heusden, Milo Dest, Fred Verschoor zal hij zorgen voor de bouw van het clubgebouw. Mariska Breedveld zal samen met Femke Korving, Ingrid Jongeburger en Chris Verschoor de inrichting voor haar rekening nemen. De komende tijd wordt het ontwerp definitief gemaakt, zullen er aannemers uitgenodigd worden om hun prijs te geven voor de bouw van het nieuwe clubgebouw, en zal er een vergunningaanvraag bij de Gemeente Den Haag worden gedaan. De verwachting is dat het clubgebouw eind dit jaar gereed zal zijn.

Financiering Clubgebouw: Deze leden zullen zich bezig (gaan) houden met allerlei acties die geld op moeten leveren voor VEO. Zo zijn er al acties geweest met het raden van de score bij VEO 1 en de oliebollenactie, maar we zullen meer acties nodig hebben om het eventueel te lenen bedrag zo klein mogelijk te houden voor VEO. We zijn nog bezig met het vinden van een trekker voor deze activiteiten. Ed van de Bosch zal als penningmeester deelnemen aan deze groep en samen met Ans Verschoor, Chris Boogert, Marlies en Judith Mulder, Janneke Zoutenbier, en Mark van der Weijden de ideeën die er zijn om geld te verkrijgen voor VEO, verder uitwerken.

Opzetten en invulling geven aan stichtingen en wijzigen statuten: Het laatste deel van de werkzaamheden betreft het opzetten van twee stichtingen. Eén samen met Catch en EHC voor het sportpark en één voor de realisatie van het clubgebouw. Met deze laatste zorgen we ervoor dat we de BTW niet hoeven te betalen en dat scheelt dus 21% op de totale bouwsom. Maar met het opzetten van beide stichtingen zullen ook de statuten van onze vereniging wijzigen en dat betekent dat we die in de komende maanden gaan aanpassen. Dit traject wordt door Jan Jaap van Leusden getrokken en verder ingevuld met Fred Breedveld en Gerard van de Schoor.

Bij de verschillende trajecten zullen of zijn al meer mensen voor benaderd. Leden die een bijdrage willen leveren aan één van bovengenoemde activiteiten, kunnen zich wenden tot de genoemde trekkers of Ed van de Bosch in het geval van de financiën. De komende maanden zullen we een ieder zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden over de voortgang van het nieuwe clubgebouw. Maar vragen mag natuurlijk ook altijd!

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden

Scroll naar boven